ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фізичної особи-підприємця

Бублик І.М. № 01/24

від 27 лютого 2024 року


ДОГОВІР

Публічної оферти

Цей Договір Публічної оферти про надання спортивно-оздоровчих послуг, які розташовані на Платформі, що знаходиться в мережі інтернет за адресою: www.bublik.fit (далі – «Платформа»), та є публічною офертою Фізичної особи-підприємця у особі Бублик Ірини Михайлівни, як власника Платформи (ідентифікаційний код – 3043219762) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір публічної оферти (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. Загальні положення

1.1. Відносини між Виконавцем та Клієнтом базуються на основі договору Публічної оферти.
1.2. Договір Публічної оферти є публічним договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.
1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.
1.4. Придбавши Послуги Виконавця, Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджуєте, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами.
1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:
a. Платформа –офіційна веб-сторінка Виконавця, що знаходиться в мережі Інтернет заадресою - www.bublik.fit, на якій Виконавець розміщує інформацію про свої Послуги, їх вартість, а також спосіб отримання. Скориставшись конкретною Послугою Клієнт акцептує умови цього Договору.
b. Клієнт будь-яка фізична особа, що купує Послугу Виконавця, оплачує Послугу на банківський Рахунок Виконавця, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір.
c. Виконавець – фізична особа-підприємець Бублик Ірина Михайлівна (ідентифікаційний код – 3043219762), що зареєстрована на території України, яка надає Послуги за допомогою розміщення відповідних пропозицій на Платформі.
d. Послуги – це спортивно-оздоровчі послуги, такі як тренування з пілатесу, гімнастики, а також масаж та інші послуги, які надаються Виконавцем на користь Клієнта. Перелік, опис та вартість послуг розміщені окремими пропозиціями, оголошеннями, публікаціями на Платформі.
е. Акцептування Договору під акцептом цього Договору розуміється оплата Послуги Виконавця згідно з оголошенням, пропозиціями чи публікації, розміщених на Платформі.

2. Предмет Договору

2.1. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Клієнтом з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.
2.2. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Послуги Клієнту, а Клієнт зобов'язується прийняти Послуги й оплатити за них в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.
2.3. Виконавець здійснює надання Послуг за цим Договором у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями, що встановлені між Виконавцем та Клієнтом.

3. Порядок акцептування Послуг та отримання винагороди Виконавцем

3.1. Клієнт звертається до Виконавця будь-яким зручним способом зв’язку, що опублікований на Платформі, та приймає умови в опублікованому оголошенні, публікації або пропозиції Виконавця, а також в цьому Договорі.
3.2. Клієнт здійснює запис на Платформі Виконавця шляхом завантаження мобільного додатку, у якому зазначає свої особисті дані: ПІБ, дата народження, номер телефону та іншу інформацію. Клієнт зобов'язується надати точну інформацію про себе. Виконавець не несе відповідальності за правильність даних, наданих Клієнтом під час Акцептування Послуги.
3.3. Всі дані, які передбачені п. 3.2. цього Договору збираються Виконавцем Платформи, а також зберігаються на серверних потужностях Платформи згідно з правилами, що викладені в Політиці конфіденційності.
3.4. Основними критеріями ідентифікації Послуги є: найменування Послуги, ціна, а також опис.
3.5. Виконавець, отримавши звернення від Клієнта, попереджає його про умови Договору та отримує згоду на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку), за необхідності надає інформацію про Послуги (вартість, порядок надання та інші дані).
3.6. Оплата за Послуги здійснюється за допомогою сторонніх платіжних систем, що є підключені до Платформи, в тому числі через мобільний додаток Виконавця.
3.7. Розрахунок за Послуги відбувається у національні валюті України – гривні.
3.8. Клієнт, оплативши за Послуги, Акцептує умови цього Договору та отримує вказані у замовлені Послуги; не оплативши Послуги, Клієнт відмовляється від Договору та від Послуг, які надаються Виконавцем згідно з умовами цього Договору.
3.9. Оплата за Послуги, передбачені у п. п. d п. 1.5. здійснюється наступним чином:
3.9.1. передоплата у розмірі 100% (сто відсотків) за допомогою платіжних систем, що є підключені до Платформи;
3.9.2. інші способи оплати, які розміщені на Платформі.
3.10. Клієнт може здійснити оплату разово за одне індивідуальне/групове заняття або за разовий масаж. Також Клієнт може здійснити оплату за абонемент, який включає 10 індивідуальних/групових занять.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:
a) надати Клієнту Послуги, розміщені на Платформі;
b) забезпечити можливість оплати за Послуги згідно з способами платежу перелічених у Розділі 3 цього Договору;
d) забезпечити Клієнта повною інформацією про Послуги, що надаються, їх зміст, строки надання;
f) ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).
4.2. Виконавець має право:
a) вносити зміни до Договору в односторонньому порядку;
b) вносити зміни щодо інформації та переліку Послуг на власний розсуд в односторонньому порядку;
4.3. Клієнт зобов’язується:
a) дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору;
b) ознайомитись з інформацією про Послуги, що надає Виконавець;
c) прийняти Послуги Виконавця;
d) оплатити Послуги Виконавця;
g) надати достовірну інформацію у відповідності до п. 3.2. цього Договору;
h) не передавати доступ третім особам до Послуг, отриманих від Виконавця;
i) не розповсюджувати отриману інформацію від наданих Послуг від свого імені;
j) під час повітряної тривоги покинути приміщення, де надаються Послуги Виконавцем, та пройти в найближче укриття.
4.4. Клієнт має право:
a) вимагати від Виконавця виконання умов та положень цього Договору;
b) замовляти Послуги у Виконавця;
c) отримати повну інформацію щодо Послуг Виконавця, їх ціну, строки надання та будь-яку іншу інформацію, що стосується предмету Договору.
d) в односторонньому порядку відмовитися від замовленої Послуги, шляхом її скасування у мобільному додатку Виконавця, але не пізніше ніж за 12 (дванадцять) годин до початку надання такої Послуги.

5. Порядок надання Послуг, їх повернень та отримання компенсацій

5.1. За допомогою мобільного додатку Виконавця (розміщеного на Платформі), Клієнт самостійно обирає вид Послуг, дату та час (з запропонованих можливих) надання обраних Послуг.
5.2. Після проведення успішної оплати та списання грошових коштів із банківського рахунку Клієнта, Виконавець може зв’язатися з Клієнтом за допомогою засобів зв’язку (електронна пошта, месенджери тощо) та проінформувати його про подальший порядок надання Послуг.
5.3. Виконавець гарантує надання порад та консультацій щодо використання своїх Послуг.
5.4. Клієнт може ініціювати повернення грошових коштів протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати оплати Послуг, але не пізніше ніж за 12 (дванадцять) годин до початку надання Послуг.
5.5. Якщо в період відмови Клієнт скористався Послугами, Виконавець утримує з суми, що підлягає поверненню вартість фактично наданих Послуг, пропорційну загальному обсягу Послуг.
5.6. Для оформлення повернення коштів, Клієнт повинен зв’язатися із Виконавцем за допомогою засобів зв’язку, які розміщені на Платформі. Клієнт зобов’язаний повідомити Виконавцю: ПІБ, номер телефону та іншу інформацію, вказану при оформленні замовлення; назву Послуги; дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від Послуг, а також іншу необхідну інформацію. Клієнт попереджений, що якщо він не надає необхідну інформацію, Виконавець має право відмовити йому у поверненні і не розглядати його звернення.
5.7. У випадку односторонньої відмови Клієнта від замовленої Послуги менш ніж за 12 годин до її надання, вартість оплачених Послуг Клієнту не відшкодовується. При цьому, Послуга вважається наданою Виконавцем в повному обсязі.

6. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.
6.2. Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, яку надає при замовленні Послуг.
6.3. Клієнт повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров’я під час отримання Послуг.
6.4. Виконавець не несе відповідальність за помилки, вчинені Клієнтом у зв’язку із використанням Послуг.
6.5. Виконавець не несе відповідальність за будь-яку шкоду, завдану життю, здоров’ю чи майну Клієнта під час надання Послуг.
6.6. Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих та/або цінних речей Клієнта.
6.7. Виконавець та Клієнт погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу, в свою чергу, Виконавець зобов’язується сприяти проведенню таких переговорів та вирішення спірних ситуацій.
6.8. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 календарних днів Клієнт має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.
6.9. У випадку неможливості вирішення спору згідно з п. п. 6.7, 6.8. Клієнт має право звернутись виключно до суду за місцем знаходження Виконавця.
6.10. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність Послуг невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Клієнта. Претензії, що ґрунтуються на вищевказаних критеріях не задовольняються.
6.11. Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки для здоров’я та життя Клієнта під час повітряної тривоги. Клієнт повністю бере на себе відповідальність за своє життя, здоров’я та майно під час повітряної тривоги.

7. Строк дії Договору та порядок його розірвання

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його Акцепту Клієнтом Платформи та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі.
7.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами Договору.
7.3. Виконавець має право вносити зміни відповідно до цього Договору в будь-який момент без погодження з Клієнтом чи будь-якою іншою третьою стороною.

8. Форс – мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
8.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

9. Інші умови

9.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.
9.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Клієнта. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Клієнт вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Платформі.
9.3. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи Платформі.
9.4. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.